+3620 9736120
Július 24-ig szabadságon
+36-20-9736-120
H-P: 9:00-15:00

Kiemelt ajánlataink

...

Maruzs Roland

Doni hősök kalendáriuma

4 290 Ft

...

Késmárky István

Simon István

Dunántúli nemes családok

22 500 Ft

...

Szerk. Saly Noémi

Ferencesek főztje

9 990 Ft

Legújabb könyveink


Válogatás legújabb megjelenésű könyveinkből.

...

Jókai Mór

Meséskönyve

Az Aranykapu meséskönyvsorozat részeként Jókai Mór meséit kínálja e kötet. Megtudhatjuk, van-e Székelyföldnek egy csendes völgye, ahol a vad madár kiáltásán s az örökké élő zuhatagon kívül semmi hang nem zavarja a napvilágos éjfélt, s a messze-messze sejthető, nem is látható múltig szent volt e völgynek járása minden ivadék előtt, s most is csak a méla és lelket fojtogató hallgatás suttogja a m...

3 990 Ft

Bővebben...
...

Benedek Elek

Székelyföldi mondák és mesék

Az Aranykapu mesekönyv sorozat részeként Benedek Elek saját gyűjtésű meséiből és mondáiból válogat e kötet, melyekben felelevenednek a Székelyföld nevezetes helyeinek, csodás lényeinek, a régmúlt személyeknek a történetei. Az ördögszántotta vidékek, sziklák és várak, titokzatos folyók és tavak, mesebeli üveghegyek és selyemrétek csodálatos világában a hős királyfik, világszép királykisasszonyok...

3 990 Ft

Bővebben...
...

Benedek Elek

Óriások és törpék

Megtisztelő, hogy iskolánk, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum is csatlakozhatott már indulásakor az Aranykapu meséskönyvsorozathoz. Diákjaink a nagy klasszikus, Benedek Elek Óriások és törpék című meséskönyvét illusztrálták, lelkesedéssel olvasva, értelmezve, rajzolva a varázslatos történeteket. Örülök a kezdeményezésnek, hisz a kiadó szándéka szerint a Kárpát-medence gyermekeit ö...

3 990 Ft

Bővebben...
...

Konsza Samu

A szegény ember kincse

Aranykapu a címe ennek a meséskönyvsorozatnak, melynek első kötetét tartjátok kezetekben. Ezen az aranykapun szeretnénk bevezetni titeket a magyar mesevilág csodálatos birodalmába. A sorozat érdekessége, hogy gyerekek illusztrálják egyes köteteit szerte a Kárpát-medencéből. Az első kötet Konsza Samu tanár és néprajzkutató munkája, mely Háromszéken gyűjtött mesékből áll. Konsza Samu a sepsiszent...

4 990 Ft

Bővebben...
...

Ordasi Ágnes

Társadalom és állam kapcsolata Fiumében a dualizmus korában

"Elöljáróban le kell szögezni, hogy munkám konkrét tárgya nem Fiume - amely fogalom alatt Fiume városát, alközségeit (Cosala, Drenova, Plasse), valamint a kikötőjét értem - politika- vagy társadalomtörténete, hanem a magyar állam hatalomgyakorlási stratégiáinak vizsgálata. Ennek megfelelően számomra a kikötőváros "csak" a mintagyűjtés helyét jelenti, ahol az állam központosító és modernizáló tö...

6 490 Ft

Bővebben...
...

Cserei Farkas

A magyar és székely asszonyok törvénye - Háromszéki Téka, 7. kötet

Nagy-ajtai Cserei Farkas (1719-1782) a 18. század második felében íródott és fia, ifj. Cserey Farkas által 1800-ban megjelentetett, A’ magyar és székely aszszonyok’ törvénye című könyvének ismételt kiadása – több mint 250 évvel annak megírását követően – különös figyelemre számot tartó vállalkozás. Kézenfekvő, hogy a Tortoma Kiadó részéről a szülőföld főhajtásának tekintsük az erdélyi és a magy...

4 990 Ft

Bővebben...
...

Benkő József

Benkő József válogatott művei - Háromszéki Téka, 6. kötet

Középajtai Benkő József (1740–1814) a 18. század egyik legjelentősebb tudósaként tartható számon, így nem meglepő, hogy művei helyet kapnak a Háromszéki Téka sorozatban. A Benkő József válogatott művei című kötetben Benkő hat olyan írását közöljük, amelyek a szerző munkásságának és érdeklődési körének sokféleségét láttatják: egyháztörténet, irodalomtörténet-írás, prédikáció-irodalom, botanika, ...

4 990 Ft

Bővebben...
...

Konsza Samu

Háromszéki magyar népköltészet - Háromszéki Téka, 23. kötet

Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?” – vallotta egykoron szűkebb hazájáról, Erdővidékről a nagy mesemondó, népmesegyűjtő Benedek Elek. Tovább boncolgatva Elek apó vallomását, feltehetjük a kérdést, hogy csuda-e, ha ennek a mesevilágnak a nagy gyűjtőjévé vált az Erdővidéken, Nagyajtán született és gyermekeskedet...

4 990 Ft

Bővebben...
...

Gaál Mózes

Szociális levelek. A jövő iskolája - Háromszéki Téka, 14. kötet

Gaál Mózes, Barót szülötte számos népszerű, főként történelmi tárgyú ifjúsági művet ír, konzervatív szellemben, de ugyanakkor jellemzően korát meghaladó, korszerű pedagógiai nézeteket hirdet: életszerű oktatás, munka szeretete, abban az időben teljesen újszerű lélektani megvilágításban. A „Szociális levelek” egy fiatal tanítóhoz írt „levelei”. Melyben kitér a pályakezdő pedagógus: NÉPTANÍTÓ kül...

4 990 Ft

Bővebben...
...

Banzragch Bayar

Hun utódok - The descendants of the huns

Banzragch Bayar filmrendező 2003-ban alapította meg először a Semoon stúdiót, amely főként tudományos témájú dokumentumfilmekkel foglalkozva az elmúlt időszak alatt mintegy harminc filmet készített el a mongol történelemről, régészetről, kulturális örökségről, és a közelmúltban ezek alapján könyvet írt a kutatási eredményeiről. 2011-től Olaszországba, Franciaországba, Ausztriába, Magyarországra...

4 490 Ft

Bővebben...
...

Radu Ioanid

Holokauszt Romániában

Romániában a holokausztnak megvoltak a maga sajátos vonásai, amelyek megkülönböztették attól, ahogyan Európa más részein és a Szovjetunióban semmisítettek meg zsidókat. A „zsidókérdés” megoldása – ahogy Ion Antonescu eufemisztikusan nevezte – Romániában nem is annyira a zsidók mechanikus és módszeres kiirtásán alapult – noha a román és a német hadsereg több mint 45 000 zsidót ölt meg Besszarábi...

5 990 Ft

Bővebben...
...

Imreh Lajos

Sáska sógor; Imreh Lajos tréfás történetei

Imreh Lajos élceit a róla szóló anekdoták őrzik. Vicceit lejegyezték, észben tartották bizonyos mértékig, de inkább annak emléke maradt fenn, hogyan tudta szórakoztatni velük a társas összejövetelek résztvevőit. Ha megfigyeljük viccanyagát, szüzsé- és formulavicceket egyaránt találunk benne. Az előbbi tartalmában, az utóbbi formájában hordozza a komikumot. Vannak köztük gyermekviccek, iskolavic...

3 990 Ft

Bővebben...
...

Magyar néphit- és népszokás lexikon

Szendrey Zsigmond, Szendrey Ákos

A 20. század két kiváló néprajzkutatója, Szendrey Zsigmond és fia, Szendrey Ákos páratlanul gazdag életművet hagyott hátra. Összegyűjtötték és feldolgozták a magyar szellemi örökséget. Nevükkel és írásaikkal gyakran találkozunk a két világháború közti magyar néprajzi szakirodalomban, utána egyre kevesebb hivatkozás történik rájuk, ezért ma már a szűk szakmai érdeklődőkön kívül a magyar nagyközö...

7 990 Ft

Bővebben...